+91 98226 393

शालेय राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा 2018

डेरवण क्रीडासंकुलात दि 22 ते 24 ऑक्टोबर 2018 या कालावधीत शालेय राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या 240 स्पर्धकांनी या स्पर्धेत आपले कौशल्य पणाला लावले.

शालेय राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा 2018
शालेय राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा 2018
शालेय राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा 2018
शालेय राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धा 2018